Diensten

Voor elk dossier voorzien wij een aanbod op maat

Hoe behandelen we jouw verzoek?

Via onze website, onder het tabblad 'Contact', kan u uw aanvraag indienen. Zodra Leuven Juris Club uw aanvraag ontvangt, wordt een heel proces in gang gezet om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. 

  1. De eerste stap in het proces is de bevestiging door onze ondervoorzitter dat de aanvraag is ontvangen.
  2. De tweede stap bestaat uit het samenstellen van een team van adviesverleners door onze dossiercoördinator. Binnen dit team wordt er een manager aangeduid die de referentiepersoon vormt voor de advieszoeker. Hij of zij communiceert voortdurend met de klant om zijn of haar verwachtingen te peilen en probeert daar op de meest geschikte manier aan te voldoen.
  3. De derde stap omvat het voorleggen van een offerte aan de klant, aangepast aan de complexiteit van het verzoek.
  4. De vierde stap start wanneer de offerte door de klant wordt aanvaard. In dat geval begint het team aan het verwerken van het verzoek in een antwoorddocument. Dit document bevat een gedetailleerde beschrijving van onze opmerkingen, adviezen en commentaren met betrekking tot het oorspronkelijke verzoek.
  5. De vijfde stap is het voorleggen van het dossier met het antwoord van het team aan alle leden van Leuven Juris Club. Deze stap omvat daarnaast het aanbrengen van mogelijke verbeteringen en verwerking van opmerkingen ter controle.
  6. De zesde stap bestaat uit het verzenden van het antwoordformulier volgens een tijdschema dat wordt overeengekomen met de advieszoeker. 
  7. De zevende en laatste stap in het proces is de advieszoeker om feedback te vragen over ons werk, onze beschikbaarheid en onze communicatie. Deze feedback is essentieel voor ons om de dienstverlening aan de advieszoekers voortdurend te verbeteren.